Photography taken whilst traveling through Japan.

Gion 祇園 : Geisha district, Kyoto

Sumo : Tokyo, Japan

Geisha : Gion, Kyoto

Pagoda : Ninnaji Temple 仁和寺, Kyoto

Kyoto Park : Kyoto

Arashiyama 嵐山 : Temple in Arashiyama, Kyoto

Electric City : Electric City, Tokyo

Tokyo Met. : Tokyo Metropolitan building, Tokyo

Inu : Dogs at Senso-ji Temple 浅草寺, Tokyo

Himeji Castle : Himeji Castle, Himeji

Train going over Katsura-Gawa : Katsura-Gawa, Kyoto

Osaka 大阪市 : Osaka

Sake : Sake drums, Kyoto

Prayers at Kasuga-Taisha : Kasuga-Taisha Shrine, Kyoto

Shin-Osaka : Plane over Shin-Osaka

Drinks : Vending machine, Tokyo